Jeg tiltager mig retten..

Har arbejdet det meste af mit liv på at blive sammenhængende.Nu tiltager jeg mig retten til at være usammenhængende og i evig bevægelse. Har arbejdet på at blive og være

Hvor navigerer du fra…?

De fleste af os navigerer fra et sted som tager afsæt i uro…Uro for om vi nu gør det rigtige… Hvad er det rigtige?Det er det der egentlig er det